Hit enter to search or ESC to close

CVPR 2019 Papers with Code/Data

admin

We identified 112 CVPR 2019 papers that have code or data published. We list all of them in the following table. Since the extraction step is done by machines, we may miss some papers. Let us know if more papers can be added to this table.

We thank all authors for writing these interesting papers, and readers for reading our digests. If you do not want to miss any interesting AI paper, you are welcome to sign up our free paper digest service to get new paper updates customized to your own interests on a daily basis.

Paper Digest Team
team@paperdigest.org

TITLEAUTHORSCODE/DATA URL
Neural Rejuvenation: Improving Deep Network Training by Enhancing Computational Resource UtilizationSiyuan Qiao, Zhe Lin, Jianming Zhang, Alan L. Yuillehttps://github.com/joe-siyuan-qiao/NeuralRejuvenation-CVPR19
Real-Time Self-Adaptive Deep StereoAlessio Tonioni, Fabio Tosi, Matteo Poggi, Stefano Mattoccia, Luigi Di Stefanohttps://github.com/CVLAB-Unibo/Real-time-self-adaptive-deep-stereo
What and How Well You Performed? A Multitask Learning Approach to Action Quality AssessmentParitosh Parmar, Brendan Tran Morrishttp://rtis.oit.unlv.edu/datasets.htm
SSN: Learning Sparse Switchable Normalization via SparsestMaxWenqi Shao, Tianjian Meng, Jingyu Li, Ruimao Zhang, Yudian Li, Xiaogang Wang, Ping Luohttps://github.com/switchablenorms/Sparse_SwitchNorm
Divide and Conquer the Embedding Space for Metric LearningArtsiom Sanakoyeu, Vadim Tschernezki, Uta Buchler, Bjorn Ommerhttps://bit.ly/dcesml
Feature Denoising for Improving Adversarial RobustnessCihang Xie, Yuxin Wu, Laurens van der Maaten, Alan L. Yuille, Kaiming Hehttps://github.com/facebookresearch/ImageNet-Adversarial-Training
Selective Kernel NetworksXiang Li, Wenhai Wang, Xiaolin Hu, Jian Yanghttps://github.com/implus/SKNet
Invariance Matters: Exemplar Memory for Domain Adaptive Person Re-IdentificationZhun Zhong, Liang Zheng, Zhiming Luo, Shaozi Li, Yi Yanghttps://github.com/zhunzhong07/ECN
PointRCNN: 3D Object Proposal Generation and Detection From Point CloudShaoshuai Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Lihttps://github.com/sshaoshuai/PointRCNN
DrivingStereo: A Large-Scale Dataset for Stereo Matching in Autonomous Driving ScenariosGuorun Yang, Xiao Song, Chaoqin Huang, Zhidong Deng, Jianping Shi, Bolei Zhouhttps://drivingstereo-dataset.github.io
A Dataset and Benchmark for Large-Scale Multi-Modal Face Anti-SpoofingShifeng Zhang, Xiaobo Wang, Ajian Liu, Chenxu Zhao, Jun Wan, Sergio Escalera, Hailin Shi, Zezheng Wang, Stan Z. Lihttps://sites.google.com/qq.com/chalearnfacespoofingattackdete/
VizWiz-Priv: A Dataset for Recognizing the Presence and Purpose of Private Visual Information in Images Taken by Blind PeopleDanna Gurari, Qing Li, Chi Lin, Yinan Zhao, Anhong Guo, Abigale Stangl, Jeffrey P. Bighamhttp://vizwiz.org/data/
Single-Image Piece-Wise Planar 3D Reconstruction via Associative EmbeddingZehao Yu, Jia Zheng, Dongze Lian, Zihan Zhou, Shenghua Gaohttps://github.com/svip-lab/PlanarReconstruction
Self-Supervised Learning of 3D Human Pose Using Multi-View GeometryMuhammed Kocabas, Salih Karagoz, Emre Akbashttps://github.com/mkocabas/EpipolarPose
Tracking by Animation: Unsupervised Learning of Multi-Object Attentive TrackersZhen He, Jian Li, Daxue Liu, Hangen He, David Barberhttps://github.com/zhen-he/tracking-by-animation
Spatiotemporal CNN for Video Object SegmentationKai Xu, Longyin Wen, Guorong Li, Liefeng Bo, Qingming Huanghttps://github.com/longyin880815/STCNN
Toward Convolutional Blind Denoising of Real PhotographsShi Guo, Zifei Yan, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Lei Zhanghttps://github.com/GuoShi28/CBDNet
Adaptively Connected Neural NetworksGuangrun Wang, Keze Wang, Liang Linhttps://github.com/wanggrun/Adaptively-Connected-Neural-Networks
Attentive Single-Tasking of Multiple TasksKevis-Kokitsi Maninis, Ilija Radosavovic, Iasonas Kokkinoshttp://https://github.com/facebookresearch/astmt
End-To-End Multi-Task Learning With AttentionShikun Liu, Edward Johns, Andrew J. Davisonhttps://github.com/lorenmt/mtan
Elastic Boundary Projection for 3D Medical Image SegmentationTianwei Ni, Lingxi Xie, Huangjie Zheng, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuillehttps://github.com/twni2016/Elastic-Boundary-Projection
Unsupervised Person Re-Identification by Soft Multilabel LearningHong-Xing Yu, Wei-Shi Zheng, Ancong Wu, Xiaowei Guo, Shaogang Gong, Jian-Huang Laihttps://github.com/KovenYu/MAR
ELASTIC: Improving CNNs With Dynamic Scaling PoliciesHuiyu Wang, Aniruddha Kembhavi, Ali Farhadi, Alan L. Yuille, Mohammad Rastegarihttps://github.com/allenai/elastic
ScratchDet: Training Single-Shot Object Detectors From ScratchRui Zhu, Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Longyin Wen, Hailin Shi, Liefeng Bo, Tao Meihttps://github.com/KimSoybean/ScratchDet
Multi-Channel Attention Selection GAN With Cascaded Semantic Guidance for Cross-View Image TranslationHao Tang, Dan Xu, Nicu Sebe, Yanzhi Wang, Jason J. Corso, Yan Yanhttps://github.com/Ha0Tang/SelectionGAN
DLOW: Domain Flow for Adaptation and GeneralizationRui Gong, Wen Li, Yuhua Chen, Luc Van Goolhttps://github.com/ETHRuiGong/DLOW
Large-Scale Long-Tailed Recognition in an Open WorldZiwei Liu, Zhongqi Miao, Xiaohang Zhan, Jiayun Wang, Boqing Gong, Stella X. Yuhttps://liuziwei7.github.io/projects/LongTail.html
DeFusionNET: Defocus Blur Detection via Recurrently Fusing and Refining Multi-Scale Deep FeaturesChang Tang, Xinzhong Zhu, Xinwang Liu, Lizhe Wang, Albert Zomayahttp://tangchang.net
Improving Transferability of Adversarial Examples With Input DiversityCihang Xie, Zhishuai Zhang, Yuyin Zhou, Song Bai, Jianyu Wang, Zhou Ren, Alan L. Yuillehttps://github.com/cihangxie/DI-2-FGSM
Hybrid-Attention Based Decoupled Metric Learning for Zero-Shot Image RetrievalBinghui Chen, Weihong Denghttp://www.bhchen.cn
MnasNet: Platform-Aware Neural Architecture Search for MobileMingxing Tan, Bo Chen, Ruoming Pang, Vijay Vasudevan, Mark Sandler, Andrew Howard, Quoc V. Lehttps://github.com/tensorflow/tpu/tree/master/models/official/mnasnet
Learning Metrics From Teachers: Compact Networks for Image EmbeddingLu Yu, Vacit Oguz Yazici, Xialei Liu, Joost van de Weijer, Yongmei Cheng, Arnau Ramisahttps://github.com/yulu0724/EmbeddingDistillation)
Region Proposal by Guided AnchoringJiaqi Wang, Kai Chen, Shuo Yang, Chen Change Loy, Dahua Linhttps://github.com/open-mmlab/mmdetection
SAIL-VOS: Semantic Amodal Instance Level Video Object Segmentation - A Synthetic Dataset and BaselinesYuan-Ting Hu, Hong-Shuo Chen, Kexin Hui, Jia-Bin Huang, Alexander G. Schwinghttp://sailvos.web.illinois.edu
NDDR-CNN: Layerwise Feature Fusing in Multi-Task CNNs by Neural Discriminative Dimensionality ReductionYuan Gao, Jiayi Ma, Mingbo Zhao, Wei Liu, Alan L. Yuillehttps://github.com/ethanygao/NDDR-CNN
Transferable Interactiveness Knowledge for Human-Object Interaction DetectionYong-Lu Li, Siyuan Zhou, Xijie Huang, Liang Xu, Ze Ma, Hao-Shu Fang, Yanfeng Wang, Cewu Luhttps://github.com/DirtyHarryLYL/Transferable-Interactiveness-Network
Patch-Based Discriminative Feature Learning for Unsupervised Person Re-IdentificationQize Yang, Hong-Xing Yu, Ancong Wu, Wei-Shi Zhenghttps://github.com/QizeYang/PAUL
Dense Intrinsic Appearance Flow for Human Pose TransferYining Li, Chen Huang, Chen Change Loyhttp://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/pose-transfer
Depth-Aware Video Frame InterpolationWenbo Bao, Wei-Sheng Lai, Chao Ma, Xiaoyun Zhang, Zhiyong Gao, Ming-Hsuan Yanghttps://github.com/baowenbo/DAIN
Feedback Network for Image Super-ResolutionZhen Li, Jinglei Yang, Zheng Liu, Xiaomin Yang, Gwanggil Jeon, Wei Wuhttps://github.com/Paper99/SRFBN_CVPR19
A Simple Pooling-Based Design for Real-Time Salient Object DetectionJiang-Jiang Liu, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Jiashi Feng, Jianmin Jianghttp://mmcheng.net/poolnet/
Progressive Image Deraining Networks: A Better and Simpler BaselineDongwei Ren, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Deyu Menghttps://github.com/csdwren/PReNet
Self-Supervised Spatio-Temporal Representation Learning for Videos by Predicting Motion and Appearance StatisticsJiangliu Wang, Jianbo Jiao, Linchao Bao, Shengfeng He, Yunhui Liu, Wei Liuhttps://github.com/laura-wang/video_repres_mas
Associatively Segmenting Instances and Semantics in Point CloudsXinlong Wang, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chunhua Shen, Jiaya Jiahttps://github.com/WXinlong/ASIS
Sphere Generative Adversarial Network Based on Geometric Moment MatchingSung Woo Park, Junseok Kwonhttps://github.com/pswkiki/SphereGAN
Filter Pruning via Geometric Median for Deep Convolutional Neural Networks AccelerationYang He, Ping Liu, Ziwei Wang, Zhilan Hu, Yi Yanghttps://github.com/he-y/filter-pruning-geometric-median
Detailed Human Shape Estimation From a Single Image by Hierarchical Mesh DeformationHao Zhu, Xinxin Zuo, Sen Wang, Xun Cao, Ruigang Yanghttps://github.com/zhuhao-nju/hmd.git
PVNet: Pixel-Wise Voting Network for 6DoF Pose EstimationSida Peng, Yuan Liu, Qixing Huang, Xiaowei Zhou, Hujun Baohttps://zju3dv.github.io/pvnet/
ATOM: Accurate Tracking by Overlap MaximizationMartin Danelljan, Goutam Bhat, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberghttps://github.com/visionml/pytracking
Distilling Object Detectors With Fine-Grained Feature ImitationTao Wang, Li Yuan, Xiaopeng Zhang, Jiashi Fenghttps://github.com/twangnh/Distilling-Object-Detectors
Hybrid Task Cascade for Instance SegmentationKai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Linhttps://github.com/open-mmlab/mmdetection
Destruction and Construction Learning for Fine-Grained Image RecognitionYue Chen, Yalong Bai, Wei Zhang, Tao Meihttps://github.com/JDAI-CV/DCL
High-Level Semantic Feature Detection: A New Perspective for Pedestrian DetectionWei Liu, Shengcai Liao, Weiqiang Ren, Weidong Hu, Yinan Yuhttps://github.com/liuwei16/CSP
DeepFashion2: A Versatile Benchmark for Detection, Pose Estimation, Segmentation and Re-Identification of Clothing ImagesYuying Ge, Ruimao Zhang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, Ping Luohttps://github.com/switchablenorms/DeepFashion2
LVIS: A Dataset for Large Vocabulary Instance SegmentationAgrim Gupta, Piotr Dollar, Ross Girshickhttp://www.lvisdataset.org
Recurrent MVSNet for High-Resolution Multi-View Stereo Depth InferenceYao Yao, Zixin Luo, Shiwei Li, Tianwei Shen, Tian Fang, Long Quanhttps://github.com/YoYo000/MVSNet
The Perfect Match: 3D Point Cloud Matching With Smoothed DensitiesZan Gojcic, Caifa Zhou, Jan D. Wegner, Andreas Wieserhttps://github.com/zgojcic/3DSmoothNet
Learning 3D Human Dynamics From VideoAngjoo Kanazawa, Jason Y. Zhang, Panna Felsen, Jitendra Malikhttps://akanazawa.github.io/human_dynamics/
Lending Orientation to Neural Networks for Cross-View Geo-LocalizationLiu Liu, Hongdong Lihttps://github.com/Liumouliu/OriCNN
Deep High-Resolution Representation Learning for Human Pose EstimationKe Sun, Bin Xiao, Dong Liu, Jingdong Wanghttps://github.com/leoxiaobin/deep-high-resolution-net.pytorch
Art2Real: Unfolding the Reality of Artworks via Semantically-Aware Image-To-Image TranslationMatteo Tomei, Marcella Cornia, Lorenzo Baraldi, Rita Cucchiarahttps://github.com/aimagelab/art2real
Learning Implicit Fields for Generative Shape ModelingZhiqin Chen, Hao Zhanghttps://github.com/czq142857/implicit-decoder
S4Net: Single Stage Salient-Instance SegmentationRuochen Fan, Ming-Ming Cheng, Qibin Hou, Tai-Jiang Mu, Jingdong Wang, Shi-Min Huhttps://github.com/RuochenFan/S4Net
Mask Scoring R-CNNZhaojin Huang, Lichao Huang, Yongchao Gong, Chang Huang, Xinggang Wanghttps://github.com/zjhuang22/maskscoring_rcnn
FineGAN: Unsupervised Hierarchical Disentanglement for Fine-Grained Object Generation and DiscoveryKrishna Kumar Singh, Utkarsh Ojha, Yong Jae Leehttps://github.com/kkanshul/finegan
Aggregation Cross-Entropy for Sequence RecognitionZecheng Xie, Yaoxiong Huang, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Yuliang Liu, Lele Xiehttps://github.com/summerlvsong/Aggregation-Cross-Entropy
Recursive Visual Attention in Visual DialogYulei Niu, Hanwang Zhang, Manli Zhang, Jianhong Zhang, Zhiwu Lu, Ji-Rong Wenhttps://github.com/yuleiniu/rva
Two Body Problem: Collaborative Visual Task CompletionUnnat Jain, Luca Weihs, Eric Kolve, Mohammad Rastegari, Svetlana Lazebnik, Ali Farhadi, Alexander G. Schwing, Aniruddha Kembhavihttps://prior.allenai.org/projects/two-body-problem
Learning to Learn How to Learn: Self-Adaptive Visual Navigation Using Meta-LearningMitchell Wortsman, Kiana Ehsani, Mohammad Rastegari, Ali Farhadi, Roozbeh Mottaghihttps://github.com/allenai/savn
Bidirectional Learning for Domain Adaptation of Semantic SegmentationYunsheng Li, Lu Yuan, Nuno Vasconceloshttps://github.com/liyunsheng13/BDL
Strong-Weak Distribution Alignment for Adaptive Object DetectionKuniaki Saito, Yoshitaka Ushiku, Tatsuya Harada, Kate Saenkohttps://github.com/VisionLearningGroup/DA_Detection
Deeply-Supervised Knowledge SynergyDawei Sun, Anbang Yao, Aojun Zhou, Hao Zhaohttps://github.com/sundw2014/DKS
PPGNet: Learning Point-Pair Graph for Line Segment DetectionZiheng Zhang, Zhengxin Li, Ning Bi, Jia Zheng, Jinlei Wang, Kun Huang, Weixin Luo, Yanyu Xu, Shenghua Gaohttps://github.com/svip-lab/PPGNet
PointNetLK: Robust & Efficient Point Cloud Registration Using PointNetYasuhiro Aoki, Hunter Goforth, Rangaprasad Arun Srivatsan, Simon Luceyhttps://github.com/hmgoforth/PointNetLK
Revisiting Local Descriptor Based Image-To-Class Measure for Few-Shot LearningWenbin Li, Lei Wang, Jinglin Xu, Jing Huo, Yang Gao, Jiebo Luohttps://github.com/WenbinLee/DN4.git
Towards Universal Object Detection by Domain AttentionXudong Wang, Zhaowei Cai, Dashan Gao, Nuno Vasconceloshttp://www.svcl.ucsd.edu/projects/universal-detection/
BASNet: Boundary-Aware Salient Object DetectionXuebin Qin, Zichen Zhang, Chenyang Huang, Chao Gao, Masood Dehghan, Martin Jagersandhttps://github.com/NathanUA/BASNet
3D Human Pose Estimation in Video With Temporal Convolutions and Semi-Supervised TrainingDario Pavllo, Christoph Feichtenhofer, David Grangier, Michael Aulihttps://github.com/facebookresearch/VideoPose3D
Learning to Regress 3D Face Shape and Expression From an Image Without 3D SupervisionSoubhik Sanyal, Timo Bolkart, Haiwen Feng, Michael J. Blackhttp://ringnet.is.tuebingen.mpg.de
PoseFix: Model-Agnostic General Human Pose Refinement NetworkGyeongsik Moon, Ju Yong Chang, Kyoung Mu Leehttps://github.com/mks0601/PoseFix_RELEASE)
MOTS: Multi-Object Tracking and SegmentationPaul Voigtlaender, Michael Krause, Aljosa Osep, Jonathon Luiten, Berin Balachandar Gnana Sekar, Andreas Geiger, Bastian Leibehttps://www.vision.rwth-aachen.de/page/mots
TransGaGa: Geometry-Aware Unsupervised Image-To-Image TranslationWayne Wu, Kaidi Cao, Cheng Li, Chen Qian, Chen Change Loyhttps://wywu.github. io/projects/TGaGa/TGaGa.html
Learning From Synthetic Data for Crowd Counting in the WildQi Wang, Junyu Gao, Wei Lin, Yuan Yuanhttps://gjy3035.github.io/GCC-CL/
Show, Control and Tell: A Framework for Generating Controllable and Grounded CaptionsMarcella Cornia, Lorenzo Baraldi, Rita Cucchiarahttps://github.com/aimagelab/show-control-and-tell
DeepMapping: Unsupervised Map Estimation From Multiple Point CloudsLi Ding, Chen Fenghttps://ai4ce.github.io/DeepMapping/
ContactDB: Analyzing and Predicting Grasp Contact via Thermal ImagingSamarth Brahmbhatt, Cusuh Ham, Charles C. Kemp, James Hayshttps://contactdb.cc.gatech.edu
IP102: A Large-Scale Benchmark Dataset for Insect Pest RecognitionXiaoping Wu, Chi Zhan, Yu-Kun Lai, Ming-Ming Cheng, Jufeng Yanghttps://github.com/xpwu95/IP102
CityFlow: A City-Scale Benchmark for Multi-Target Multi-Camera Vehicle Tracking and Re-IdentificationZheng Tang, Milind Naphade, Ming-Yu Liu, Xiaodong Yang, Stan Birchfield, Shuo Wang, Ratnesh Kumar, David Anastasiu, Jenq-Neng Hwanghttps://www.aicitychallenge.org/
UPSNet: A Unified Panoptic Segmentation NetworkYuwen Xiong, Renjie Liao, Hengshuang Zhao, Rui Hu, Min Bai, Ersin Yumer, Raquel Urtasunhttps://github.com/uber-research/UPSNet
DeepCO3: Deep Instance Co-Segmentation by Co-Peak Search and Co-Saliency DetectionKuang-Jui Hsu, Yen-Yu Lin, Yung-Yu Chuanghttps://github.com/KuangJuiHsu/DeepCO3/
Fast Neural Architecture Search of Compact Semantic Segmentation Models via Auxiliary CellsVladimir Nekrasov, Hao Chen, Chunhua Shen, Ian Reidhttps://github.com/drsleep/nas-segm-pytorch
ESPNetv2: A Light-Weight, Power Efficient, and General Purpose Convolutional Neural NetworkSachin Mehta, Mohammad Rastegari, Linda Shapiro, Hannaneh Hajishirzihttps://github.com/sacmehta/ESPNetv2
Explore-Exploit Graph Traversal for Image RetrievalCheng Chang, Guangwei Yu, Chundi Liu, Maksims Volkovshttps://github.com/layer6ai-labs/egt
FEELVOS: Fast End-To-End Embedding Learning for Video Object SegmentationPaul Voigtlaender, Yuning Chai, Florian Schroff, Hartwig Adam, Bastian Leibe, Liang-Chieh Chenhttps://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/feelvos
REPAIR: Removing Representation Bias by Dataset ResamplingYi Li, Nuno Vasconceloshttps://github.com/JerryYLi/Dataset-REPAIR/
Tightness-Aware Evaluation Protocol for Scene Text DetectionYuliang Liu, Lianwen Jin, Zecheng Xie, Canjie Luo, Shuaitao Zhang, Lele Xiehttps://github.com/Yuliang-Liu/TIoU-metric
Spherical Regression: Learning Viewpoints, Surface Normals and 3D Rotations on N-SpheresShuai Liao, Efstratios Gavves, Cees G. M. Snoekhttps://github.com/leoshine/Spherical_Regression
Learning Monocular Depth Estimation Infusing Traditional Stereo KnowledgeFabio Tosi, Filippo Aleotti, Matteo Poggi, Stefano Mattocciahttps://github.com/fabiotosi92/monoResMatch-Tensorflow
SIGNet: Semantic Instance Aided Unsupervised 3D Geometry PerceptionYue Meng, Yongxi Lu, Aman Raj, Samuel Sunarjo, Rui Guo, Tara Javidi, Gaurav Bansal, Dinesh Bharadiahttps://github.com/mengyuest/SIGNet
Capture, Learning, and Synthesis of 3D Speaking StylesDaniel Cudeiro, Timo Bolkart, Cassidy Laidlaw, Anurag Ranjan, Michael J. Blackhttp://voca.is.tue.mpg.de
Viewport Proposal CNN for 360deg Video Quality AssessmentChen Li, Mai Xu, Lai Jiang, Shanyi Zhang, Xiaoming Taohttps://github.com/Archer-Tatsu/V-CNN
Privacy Protection in Street-View Panoramas Using Depth and Multi-View ImageryRies Uittenbogaard, Clint Sebastian, Julien Vijverberg, Bas Boom, Dariu M. Gavrila, Peter H.N. de Withhttps://research.cyclomedia.com/
Grounding Human-To-Vehicle Advice for Self-Driving VehiclesJinkyu Kim, Teruhisa Misu, Yi-Ting Chen, Ashish Tawari, John Cannyhttps://usa.honda-ri.com/HAD
Auto-Encoding Scene Graphs for Image CaptioningXu Yang, Kaihua Tang, Hanwang Zhang, Jianfei Caihttps://github.com/yangxuntu/SGAE
FBNet: Hardware-Aware Efficient ConvNet Design via Differentiable Neural Architecture SearchBichen Wu, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Yanghan Wang, Fei Sun, Yiming Wu, Yuandong Tian, Peter Vajda, Yangqing Jia, Kurt Keutzerhttps://github. com/facebookresearch/mobile-vision
Expressive Body Capture: 3D Hands, Face, and Body From a Single ImageGeorgios Pavlakos, Vasileios Choutas, Nima Ghorbani, Timo Bolkart, Ahmed A. A. Osman, Dimitrios Tzionas, Michael J. Blackhttps://smpl-x.is.tue.mpg.de
DVC: An End-To-End Deep Video Compression FrameworkGuo Lu, Wanli Ouyang, Dong Xu, Xiaoyun Zhang, Chunlei Cai, Zhiyong Gaohttps://github.com/GuoLusjtu/DVC
Data-Driven Neuron Allocation for Scale Aggregation NetworksYi Li, Zhanghui Kuang, Yimin Chen, Wayne Zhanghttps://github.com/Eli-YiLi/ScaleNet
Noise-Tolerant Paradigm for Training Face Recognition CNNsWei Hu, Yangyu Huang, Fan Zhang, Ruirui Lihttps://github.com/huangyangyu/NoiseFace
AdaptiveFace: Adaptive Margin and Sampling for Face RecognitionHao Liu, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Stan Z. Lihttps://github.com/haoliu1994/AdaptiveFace
A Neural Temporal Model for Human Motion PredictionAnand Gopalakrishnan, Ankur Mali, Dan Kifer, Lee Giles, Alexander G. Ororbiahttps://github.com/cr7anand/neural_temporal_models
Vision-Based Navigation With Language-Based Assistance via Imitation Learning With Indirect InterventionKhanh Nguyen, Debadeepta Dey, Chris Brockett, Bill Dolanhttps://github.com/debadeepta/vnla
Locating Objects Without Bounding BoxesJavier Ribera, David G ╠łuera, Yuhao Chen, Edward J. Delphttps://github.com/javiribera/locating-objects-without-bboxes
CAM-Convs: Camera-Aware Multi-Scale Convolutions for Single-View DepthJose M. Facil, Benjamin Ummenhofer, Huizhong Zhou, Luis Montesano, Thomas Brox, Javier Civerahttps://github.com/jmfacil/camconvs
Meta-Learning With Differentiable Convex OptimizationKwonjoon Lee, Subhransu Maji, Avinash Ravichandran, Stefano Soattohttps://github.com/kjunelee/MetaOptNet
Polysemous Visual-Semantic Embedding for Cross-Modal RetrievalYale Song, Mohammad Soleymanihttps://github.com/yalesong/pvse